Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Nauka o podniku

Podnik

Úvod do problematiky - podstata podnikání - zhodnocení kapitálu, Výklad pojmu podnikání a podnikatel, Výklad pojmu podnik a obchodní firma, Cíle podniku, Typologie podniků, Sdružení podniků

Založení podniku

Založení podniku, činnosti související se založením, právní formy podnikání, Zakladatelský rozpočet, Základní pojmy, Podnikání a podnik, Živnosti, Obchodní společnosti

Organizace podniku

Rozpětí řízení podniku, Postup při tvorbě organizační struktury, Způsob propojení organizačních jednotek, Pružné organizační formy, Zpružněné organizační struktury

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku, Likvidnost a likvidita, Kapitálová struktura podniku

Náklady

Pojetí nákladů, Evidence nákladů, Manažerské pojetí nákladů, Náklady variabilní a fixní, Druhové třídění nákladů, Účelové třídění, Kategorie nákladů

Kalkulace nákladů

Všeobecný kalkulační vzorec, Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací, Faktor rizika, Řízení majetku a cash flow

Investiční činnost

Plánování a rozhodování o investicích, Hodnocení efektivnosti investic, Metody hodnocení efektivnosti investic, Ukazatel Eva v hodnocení investičních projektů

Sanace a zánik podniku

Znaky úpadku, Příčiny, Druh sanace

Cenová politika podniku

Definice ceny, Faktory ovlivňující stanovení ceny, Nákladově orientovaná tvorba cen, Poptávkově orientovaná tvorba cen, Konkurenčně orientovaná tvorba cen, Nabídkové řízení

Cvičení 1

Organizace podniku, Útvarová organizace, Organizační struktury z hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti, Příklad, Řešení příkladu

Cvičení 2

Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, Základní pojmy, Členění nákladů a výnosů, Příklad


Nauka o podniku - NAP, NOP, NOPSZ - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.