Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Cvičení 2 - Členění nákladů

Členění nákladů
podle závislosti na objemu prováděných výkonů

Rozlišujeme náklady fixní a variabilní.

Fixní náklady

Nemění se v závislosti na objemu výroby (viz. schéma), resp. mění se skokem při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu.

Např.: odpisy, mzdy THP(technicko-hospodářský pracovník), nájemné, leasingové splátky, úroky z půjček atd.

Variabilní náklady

Mění se v závislosti na objemu výroby

Např.: spotřeba jednicového materiálu, spotřeba technologické energie, mzdy výrobních dělníků

a to buď:

    º stejně rychle → proporcionální náklady (např. spotřeba jednicového materiálu);

    º rychleji → nadproporcionální (progresivní) náklady (např. mzdy za přesčasovou práci);

    º pomaleji → podproporcionální (degresivní) náklady (např. náklady na opravy a udržování strojního zařízení).

Variabilní náklady

Dále rozeznáváme

celkové náklady

průměrné náklady

marginální náklady

Vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady

Popisuje tzv. analýzu bodu zvratu. Bod zvratu je objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům (viz. obrázek).

Je to minimální objem výroby, který musí být vyroben a prodán, aby byla zabezpečena úhrada nákladů.

Bod zvratu

Platí:    TR = P*Q

            TC = FC + (AVC*Q)

            TR = TC

            P*Q = FC + (AVC*Q)

            P*Q - AVC*Q = FC

            Q*(P - AVC) = FC

Vzorec

Krycí příspěvek = příspěvek jednotky na úhradu fixních nákladů.


Nauka o podniku - Cvičení 2 - Členění nákladů - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.