Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Kalkulace nákladů

    K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování i z hlediska věcného, tj. podle výkonů nebo výrobků a služeb. to zajistíme kalkulací vlastních nákladů

Význam:

slouží ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů

k sestavování rozpočtů

ke kontrole a rozboru hospodárnosti a rentability výkonů

k limitování nákladů

Vlastní náklady (kalkulační) jsou ve většině položek shodné s náklady finančními, liší se v

podnikatelská mzda

kalkulační úroky při použití vlast. K

kalkulační nájemné z vlast. prostor

odpisy po uplynutí doby životnosti k substančnímu zachování K

    Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek Nákladů a jejich úhrn na KJ.

    Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, služba) zastupující homogenní produkci vymezenou měřící jednotkou např. množství, hmotnost, délka, čas apod. Jednotky mohou být i smluvní.

Všeobecný kalkulační vzorec

   Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, které tvoří tzv. všeobecný kalkulační vzorec. Ten sice není závazný, ale je v ČR používán ve většině podniků.

V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů:

• náklady přímé (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady)

• náklady režijní (nepřímé náklady) jsou společně vynakládané na celé kalkulované množství. Výrobků nebo zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit na KJ přímo, nebo jejichž určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se režijní náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. Hranice mezi přímými a nepřímými náklady je relativní! Režijní náklady představují značnou část celkových nákladů a jejich podíl dále narůstá!!! Je tedy nutné řídit jejich vývoj a stanovit úkoly (limity) pro snižování.

    Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který - i když není závazný a jeho struktura je věcí podnikatelského subjektu - je používán většinou podniků v ČR.

Má tyto položky

1. přímý materiál
2. přímé mzdy
3. ostatní přímé náklady
4. výrobní (provozní) režie
vlastní náklady výroby
5. správní režie
6. zásobovací režie
vlastní náklady výkonu
7. odbytová režie
úplné vlastní náklady výkonu
8. zisk (ztráta)
cena výkonu

Způsob stanovení nákladů na kalkulační jednici

přímé náklady se stanoví přímo

režijní náklady :

    º režijní přirážkou = vyjádřený poměr režijních nákladů ke zvolené peněžní rozvrhové základně

    º režijní sazbou = podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny

Kalkulační metody

Tradičně se kalkulační metody člení takto

1. kalkulace dělením - prostá kalkulace dělením, stupňovitá kalkulace dělením, kalkulace dělením s poměrovými čísly
2. kalkulace přirážkové
3. kalkulace ve sdružené výrobě - zůstatková (odečítací) metoda, rozčítací metoda, metoda kvantitativní výtěže
4. kalkulace rozdílové ( metoda standardních nákladů, metoda normová
5. Prostá kalkulace dělením - v současné době mohou podniky sestavovat i tzv. kalkulace neúplných nákladů

Náklady na kalkulační jednici n se zjišťují podle položek kalkulačního vzorce dělením úhrnných nákladů N za období počtem kalkulačních jednic q vyrobených v období


n = N/q

používá se nejčastěji v hromadné výrobě ( těžba uhlí a rud)


Nauka o podniku - Kalkulace nákladů - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.