Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Řízení majetku a cash flow

Věcné řízení majetku

Majetek se dá řídit logistickými a jinými způsoby - dodávky, intervaly apod.

Způsoby financování oběžného majetku

nevyplacené mzdy

dluhy u dodavatelů

zálohy od dodavatelů

krátkodobé bankovní půjčky

Ostatní finanční zdroje

odložené daňové závazky

položky časového rozlišení

závazky soc. zabezpečení

Inovované nástroje financování (novější, modernější)

leasing, faktoring, aj…

Řízení cash flow

Koncepce cash flow vychází z respektování:

rozdílu mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením (např. nakoupíme stroj na úvěr, což nevyvolá žádný pohyb hotových peněz nebo prodáme výrobky, ale odběratel nám neplatí)

časového nesouladu hospodářských operací, které vyvolávají náklady a jejich finančním zachycením (mzdové náklady vznikají denně, výplata mezd je jednou za 14 dní)

důsledkem používání různých účetních metod (např. různých způsobů odpisování Dlouhodobého majetku a různého oceňování zásob


To vše je příčinou rozdílů mezi náklady a peněžními výdaji a mezi výdaji a peněžními příjmy. Koncepce cash flow je důsledně založena na peněžních příjmech a výdajích.

Výdaje reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku

Peněžní příjmy

prodej za hotové

inkaso pohledávek

půjčky, úvěry

vklady majitelů v hotovosti aj.

Peněžní výdaje

platby za faktury

výplaty mezd

nákup strojů

odvody daní aj.

splátky půjček a úvěrů

výplata dividend aj.

Způsoby zjišťování cash flow

výkaz o cash flow - povinný pro firmy, které mají povinnost ověřovat účetní uzávěrku auditorem a zveřejnit ji (MF ČR č 58/93)

výpočet cash flow dvěma metodami

    º metodou přímou: rozdíl N - (= peněžní výdaje) V(= peněžní příjmy)

    º metodou nepřímou: čistý zisk + náklady neznamenající peněžní příjmy - výnosy neznamenající peněžní příjmy = cash flow (rozdíl příjmů a výdajů ; používá se obvykleji)

Možnosti zvyšování cash flow

1)    přesvědčit zákazníky, partnery pro platbu v hotovosti

2)    odprodeje pohledávek faktoringovým nebo forfetingovým společnostem

3)    platit dodavatelům později = odklady plateb(neetické)

4)    zvyšovat ceny produkce, abychom měli vyšší tržby

5)    omezovat zásoby

6)    pokusit se získat další úvěry a jiné


Závěr: Cash flow je další nástroj úspěšného financování podniku. I úspěšný stav účasti cash flow nemusí znamenat dlouhodobé +. Může být ovlivněn prodejem, platnou pohledávek,…

Finanční analýza, základ řízení

Každé závažnější finanční rozhodnutí musí být podloženo F A. Jejím úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Jestliže ji provádějí finanční manažeři - lze ji nazvat INTERNÍ ANALÝZOU.

Poměrová analýza

sestavuje určité ukazatele jako poměr a sestavuje z nich pětistupňovou soustavu

metoda, která pracuje s absolutními ukazateli sestavenými do zlomkového tvaru

Skupiny poměrových ukazatelů

ukazatele likvidity… druh likvidity = druh aktiv/druh závazku

ukazatele aktivity… druh aktivity = druh výnosů (tržeb)/druh aktiv

ukazatele zadluženosti… druh zadluženosti = druh dluhu (obsluhy)/druh aktiv, výnosů

ukazatele výnosnosti… druh rentability = druh výnosu (zisk)/druh aktiva, tržby

ukazatele tržní hodnoty… vyhodnocení ceny akcie a zisku na 1ks akcie


běžná likvidita = O A/ krátkodobé závazky

rychlá likvidita = O A - zásoby / krátkodobé závazky (1- 1,5)

cash likvidita = Hotov. + obch. C. p. / krátkodobé závazky (0,5)

zbytek někde v učebnici

Tendová analýza

analýza založená v horizontální verzi

Pyramidová analýza

moc se neužívá - vynález minulého tisíciletí, těžkopádné

Finanční plánování a finanční řízení za krize

Nový nástroj

controlling - činnost, která se někdy překrývá s finanční analýzou, vyhodnocování finančního zdraví podniku


Nauka o podniku - Řízení majetku a cash flow - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.