Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací ukazuje schéma

Rozpočet

vypočítává se pro určité období

je zaměřen na náklady a výnosy

počítá se všemi plánovatelnými náklady

u nákladů je prvořadé hledisko odpovědnosti, tj. hledisko organizačně-místní

týká se vnitropodnikového útvaru

je podrobnější v režijních nákladech

Kalkulace

vypočítává se pro určitý počet výrobků

je zaměřena na náklady

počítá s těmi plánovatelnými náklady, které podle platných předpisů lze do kalkulace zahrnout

u nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich vynaložení a místa vzniku

týká se výkonů (výrobků a služeb)

režijní náklady shrnuje do globálních položek (tím nevypovídá kolik režie výrobek skutečně vyvolal, ale kolik mu bylo přiřazeno

rozpočty lze třídit:

• podle období - dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů; roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku; krátkodobé (čtvrtletní, měsíční rozpočty a rozpočet peněžních příjmů a výdajů

• podle stupně řízení - základní; souhrnné

• podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů - zachycení veškerých nákladů a výnosů nebo zachycení jenom části nákladů a výnosů

• podle počtu variant plánu - pevné - pro jednu variantu plánu výkonů; pohyblivé, pružné variantní (pro víc variant plánu výkonů nebo pro různé stupně využití výrobní kapacity

Zisk a vztahy mezi vybranými ekonomickými parametry podniku

Úloha zisku v podnikání - zisk je cílem a podnětem podnikání, ne jediným!

Převažujícím kriteriem rozhodování v ekonomice je MAXIMALIZACE ZISKU

Zisk plní následující funkce:

je kritériem pro rozhodování o základních otázkách ekonomiky podniku, např. o objemu výroby, investicích atd.

hlavním zdrojem akumulace finančních zdrojů pro další rozvoj podniku

základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně)

základním motivem podnikání s základem hmotné zainteresovanosti

Provozní páka

    Funkce nebo důsledek použití nebo rozdílného použití technologie ve výrobě, kdy větší podíl technologie vytváří větší provozní páku a liaz od stupně dosažení bodu zvratu je tvořen větší zisk a obráceně - při poklesu produkce je dříve dosaženo bodu zvratu a je dříve ztracen efekt provozní páky

Finanční páka

    každá koruna přináší nějaký zisk

Finanční řízení firmy

Podstata finančního řízení a úkoly FM

    Hmotné procesy v podniku jako např. zásobování, výroby a prodej mají i svoji finanční dimenzi a to buď ve formě peněžních příjmů (v opačném směru zachycují prodej výrobků), nebo peněžních výdajů.

Úkoly finančního řízení FM

   1) opatřovat kapitál (peníze, fondy pro běžné i mimořádné potřeby)

   2) rozhodovat o umístění (alokaci) kapitálu (tj. nakoupení): hmotných, nehmotných a finančních aktiv, financování běžné činnosti, vývoj nových výrobních technologií

   3) rozhodovat o rozdělení Zisku, tj. reinvestovat nebo vyplatit dividendy

   4) prognózovat, plánovat, analyzovat a kontrolovat finanční stránku podniku tak, aby byla zajištěna finanční stabilita.

Veškeré financování je ovlivňováno dvěma faktory:

   a) faktorem času

   b) faktorem rizika

Faktor času:

… peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různém čase má rozdílnou hodnotu

    1) budoucí hodnotu (úrokovanou dle vztahu:

BH=SHx(1+i)na n; kde BH je budoucí hodnota, SH je současná hodnota

    2) současnou hodnotu budoucích příjmů:

SH=BHx(1+i)na mínus n


Riziko se nedá odstranit, riziko se dá jenom zmenšovat


Nauka o podniku - Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.