Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sanace a zánik podniku

Sanací se rozumí soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku k ozdravení a obnově finanční výkonnosti a prosperity firmy.

Sanaci obvykle předchází období krize či úpadku.

Jaké jsou znaky úpadku:

  1) dlouhodobá ztrátovost a platební neschopnost

  2) dílčí problémy s velkou závažností

      a. pokles objemu výkonů

      b. vznik nepříznivého klimatu ve společnosti(sociálního…)

      c. trvalá platební neschopnost

  3) podnik je navenek úspěšný, ale v důsledku extrémního růstu trvale naráží na nedostatek kapitálu


Proces úpadku neprobíhá okamžitě, je to dlouhodobější proces s obvykle následujícími 4 fázemi:

  1. fáze - pokles objemu výkonů

  2. fáze - pokles rentability

  3. fáze - zvýšena potřeba pracovního kapitálu

  4. fáze - porušená likvidita; předchází trvalé platební neschopnosti (ale není to totéž)

  5. fáze - trvalá platební neschopnost

Příčiny:

  a) interní - (špatně zorganizovaný výrobní proces) - dá se to do určité míry opravit

  b) externí - (změna trhu, daňových či jiných sazeb)

Sanační strategie-dle časového horizontu:

  1) krátkodobý sanační program - řešíme okamžitý návrat k likviditě - např. z pohotových prostředků, zásob,…

  2) střednědobý sanační program - snažíme se změnit výrobní program - např. dílčí změna, změna v řízení, propouštění, snižování nákladů,…

  3) dlouhodobý sanační program - měníme výrobní program, redukce počtu pracovníků - např.manipulace s výrobním programem, s pracovní silou, změna výrobního sortimentu,…

Druh sanace:

  a) autonomní - vlastní prostředky

  b) heterogenní - cizí prostředky


Zánik podniku - podnik ani po sanačním programu nebyl ozdraven a řítí se ke konci - výmaz z obchodního rejstříku - likvidace či konkurzní řízení

Zánik podniku bez likvidace - v řadě případů lze tak, že to odpovídá obchodnímu zákoníku

Bylo dosaženo úkolu, který měl být splněn

Když zemřou společníci

Zrušení podniku s likvidací - nemusí skončit konkurzem, pokud je to zrušení a zánik s likvidací, může se stát s pokračováním firmy s jiným jménem; přes ustanoveného likvidátora se vyjádří majetek, který umožní společníkovi, aby pokračoval pod jiným jménem, jinou formou

Splynutí a sloučení

Prohlášení konkurzu - firma může požádat o lhůtu na ochranu - 3 měsíce - mimokonkurzně se snažit vyřešit závazky k věřitelům - když se to nepodaří, je podán návrh na konkurzní řízení; jestliže ještě není provedeno rozvrhové usnesení, tak může úpadce navrhnout nucené vyrovnání - když je to přijmuto, tak by konkurz nemusel být dokončen, není-li tomu tak, pak nastává konkurz.

Nucené vyrovnání

Zrušení zánik, výmaz z obchodnímu rejstříku; zrušení a zánik - časový rozdíl - nejprve zrušení, pak zánik; může být i obsahový rozdíl


Nauka o podniku - Sanace a zánik podniku - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.