Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Obchodní společnosti
postup založení obchodních společností

1) Sepsání společenské smlouvy (viz. ukázka) a její podpis všemi společníky (notařsky ověřenými). Společenská smlouva musí obsahovat (s.r.o.):

    obchodní jméno a sídlo společnosti,

    určení společníků uvedením názvu a sídla PO nebo jména a bydliště FO,

    předmět podnikání (činnosti),

    výši ZK(základní kapitál) a výši vkladu každého společníka vč. způsobu a lhůty splácení vkladu,

    jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,

    jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje.

2) Složení základního kapitálu, nepeněžní vklad musí být oceněn znalcem.

3) Výpis z rejstříku trestů pro odpovědného zástupce společnosti a doklad o odborné způsobilosti.

4) Žádost na místně příslušný živnostenský úřad.

5) Registrace do Obchodního rejstříku

Osobní obchodní společnosti - charakteristika

osobní účast společníků na podnikání společnosti

společníci mohou jednat jménem společnosti a ručí neomezeně za její závazky

Kapitálové obchodní společnosti - charakteristika

majetková účast společníků na podnikání

nemusí se osobně účastnit na podnikání

neručí za závazky společnosti (resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu u s.r.o.)


Nauka o podniku - Obchodní společnosti - postup založení obchodních společností - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.