Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Podnikání a podnik

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

    • hmotné složky: budovy, stavby, stroje a zařízení …

    • osobní složky: znalosti a zkušenosti podnikatele i zaměstnanců

    • nehmotné složky: práva a závazky, nehmotné statky (patenty), obchodní jméno

Podnikatel

   a) osoba (FO i PO) zapsaná v obchodním rejstříku

   b) osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

   c) osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, lékárníci, auditoři …)

   d) FO provozující zemědělskou výrobu (samostatně hospodařící rolníci dle zák. č. 219/91 Sb.)

Právní formy podnikání

samostatný podnikatel (FO = živnostník)

obchodní společnosti

    º osobní (veřejná obchodní společnost)

    º kapitálové (spol. s r. o., akc. spol.)

    º smíšené (komanditní společnost)

družstva

státní podniky

PO vzniklé na základě zvláštního zákona (ČD, ČNB, pošta, ČT …)

rozpočtové organizace, organizační složky státu

účelová sdružení majetku (nadace)

občanská sdružení (spolky)

obecně prospěšné společnosti

ostatní (politické strany)


Nauka o podniku - Podnikání a podnik - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.