Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Živnosti

Podmínky provozování živnosti:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)

bezúhonnost (související s předmětem podnikání)

předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky

U PO musí všeobecné podmínky splňovat osoba, která je v postavení statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce, kterého podnikatel ustanoví.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY:

odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji ŽZ vyžaduje (týká se živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

Překážky provozování živnosti - živnost nemůže provozovat:

FO nebo PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, a to po dobu 3 let od ukončení konkurzu (bez souhlasu správce konkursní podstaty);

Osoba, které byl soudem nebo jiným správním orgánem uložen zákaz provozování živnosti.

Poznámka: Zákon umožňuje, aby živnostenský úřad první překážku podnikateli prominul, jestliže jeho hospodářské poměry nasvědčují tomu, že podnikatel bude při provozování živnosti řádně plnit své závazky. Druhou překážku provozování živnosti prominout nelze.

Rozdělení živností

OHLAŠOVACÍ

řemeslné

vázané

volné

KONCESOVANÉ

PROVOZOVANÉ PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM

(týká se velkých průmyslových podniků, aby nemusely mít několik desítek živnostenských oprávnění, opravňuje podnikatele k provozování všech dílčích činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku)

Prokazování odborné způsobilosti

Řemeslné

výuční list v daném oboru + 3 roky praxe v oboru nebo

doklad o rekvalifikačním kursu + 4 roky praxe v oboru nebo

vysvědčení o ukončení SO vzdělání v oboru (maturitní vysvědčení) + 2 roky praxe v oboru nebo

vysokoškolský diplom + 1 rok praxe v oboru

6 let praxe v oboru

Příklad: opravy silničních vozidel, zednictví, tesařství, pokrývačství, hostinská činnost

Vázané živnosti

podmínky jsou vymezeny v příloze ŽZ

Příklad: vyučování řízení motorových vozidel, oční optika, průvodcovská činnost

Koncesované živnosti

mohou být provozovány na základě státního povolení - koncese

obory, u kterých je vysoké riziko ohrožení života, zdraví nebo majetku

Příklad: osobní i nákladní silniční motorová doprava, taxislužba, směnárenská činnost

Rozdělení živností podle předmětu podnikání

obchodní

výrobní

poskytující služby


Nauka o podniku - Živnosti - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.