Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Cvičení 1 - Organizace podniku

Organizace podniku

Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit nezbytné činnosti lidí při plnění cílů firmy. Formou sdružování činností i lidí při zabezpečování stanovených úkolů jsou organizační struktury.

Posláním organizačních struktur je zajistit:

cíle podnikání (Objectives);

specializaci (Specialization);

koordinaci (Coordination);

pravomoc (Authority);

zodpovědnost (Responsibility).

Pro snadnou zapamatovatelnost se těchto pět požadavků označuje jako tzv. OSCAR.

Rozlišujeme dva základní aspekty organizačních struktur:

1) útvarovou organizaci - definuje způsob strukturalizace instituce a

2) procesní organizaci - charakterizuje procesy probíhající uvnitř dané instituce.

Útvarová a procesní organizace tvoří formální organizační strukturu podniku. Kromě formálních struktur vznikají ve firmě i neformální struktury, které se vytvářejí spontánně na základě společných zájmů určitých skupin lidí (na základě osobních přátelství, vzájemných sympatií či antipatií lidí). Neformální struktury mohou významně ovlivnit (ať už v kladném či záporném slova smyslu) fungování formální struktury podniku.

Útvarová organizace

Proces tvorby útvarové organizace se skládá z následujících kroků:

1) analýza úkolů podniku;

2) shrnutí (syntéza) jednotlivých dílčích úkolů do pracovních míst vytvořit pracovní místa a vymezit vazby mezi nimi;

3) vymezit pravomoci (práva) a odpovědnosti (povinnosti) jednotlivých pracovníků na daných místech.

Klasifikace organizačních struktur
Organizační struktury z hlediska sdružování činností

A) Funkcionální struktury (functional structures)

Jsou založeny na funkční specializaci jednotlivých strukturních jednotek (útvarů). Do jednoho útvaru (úseku, odboru, oddělení) se kumulují stejné funkční činnosti, vzniká tedy např. útvar specializovaný na řízení výzkumu, vývoje, výroby, financí apod.

Příklad funkcionální struktury:

Příklad funkcionální struktury

Výhody:

příkazy přicházejí ze specializovaných kompetentních míst;

krátké komunikační cesty;

flexibilita při řešení problémů.

Nevýhody:

kompetenční konflikty mezi nadřízenými útvary;

nebezpečí rozporuplných příkazů;

problémy při přiřazení odpovědnosti.

B) Výrobkové struktury (product structures)

jsou založeny na výrobkové specializaci. Do jednotlivých strukturních jednotek (např. divizí divizionální struktury) se kumulují podobné výrobky, služby nebo technologické činnosti.

Příklad výrobkové struktury:

Příklad výrobkové struktury

Výhody:

koordinace předvýrobních, výrobních a povýrobních etap;

rozvoj vnitřní podnikatelské činnosti;

rychlejší reakce na změny tržních podmínek;

přehlednější vnitřní hospodaření.

Nevýhody:

soutěžení jednotlivých jednotek (divizí) o zdroje a trhy;

tendence k odklonům od celkové podnikatelské strategie firmy;

náročné vrcholové řízení;

potíže při integraci informačních a řídících systémů.


Nauka o podniku - Cvičení 1 - Organizace podniku - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.