Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Investiční činnost

Investování je vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období. Investování je samostatná činnost vydělená z financování a charakterizovaná velkou odpovědností a rizikem! Je to zacházení s dlouhodobým kapitálem.

Pojetí investic:

makroekonomické

podnikové

Druhy investic

hmotné (fyzické, kapitálové) - rozšiřují výrobní kapacitu podniku

finanční - nákup cenných papírů, obligací, akcií apod.

nemateriální(nehmotné) - software, výzkum, know-how

Podnik může INVESTIČNÍ MAJETEK získat:

koupí - obvykle technologie, nemovitosti a pozemky

investiční výstavbou

      a) dodavatelským způsobem

      b) vlastní činností (menší akce)

nabytí na základě smlouvy o koupi najaté věci, tzv. Finanční leasing

darováním

Plánování a rozhodování o investicích

Plánování investic vychází ze strategického podnikového plánu, které nějakým způsobem zahrnuje hlavní cíle podniku. Plánování investic má i věcnou stránku - druh technického zařízení, stavební činnosti apod.

Hledají se „příležitosti“ ke splnění tzv.:

      1) OPORTUNITY STUDY, ty jsou pak konkretizovány v :

      2) INVESTIČNÍCH PROJEKTECH

Z nich se vybere a vypracuje nejvhodnější techn. ekon. Projekt:

      3) TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE označena jako FEASIBILITY STUDY

Zdroje financování investic v podniku mohou být

A) VLASTNÍ ZDROJE

Vklady vlastníka nebo společníků

Nerozdělený zisk

Odpisy

Výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku a zásob

B) CIZÍ ZDROJE

Investiční úvěry

Obligace

Nepřímo i krátkodobé úvěry

Dlouhodobé rezervy

Leasing

Rizikový kapitál

Dotace z státního nebo místního rozpočtu

Využití efektu daňového štítu a finanční páky!!!

Hodnocení efektivnosti investic

Zkoumáme, jak bude náš kapitál vydaný v současnosti zhodnocen. Známe 2 způsoby:

statické

dynamické

Ukazatele hodnocení ze skupiny statických

ukazatel rentability - posuzování nějakého výnosu ve formě zisku k hodnotě té investice

ukazatelé rizikovosti - riziko se nedá odstranit - jde o to, abychom dokázali odhalit riziko a snažili se ho zmenšit

ukazatele likvidnosti (návratnosti) - menší výnos jistý upřednostníme před méně jistým větším výnosem

Postup:

Musíme určit jednorázové náklady, abychom mohli určit investici

Budeme tušit kolik nás bude stát požadovaná investice. Největší problém u stavební činnosti - narůstají ceny dodávek, materiálů

Odhad budoucích výnosů a rizik.

Používá se více variant - optimistická, pesimistická; citlivostní analýzou zjistíme, kam až můžem poklesnout, abychom měli na splátky

Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál)


Nauka o podniku - Investiční činnost - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.