Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Organizace podniku, organizační principy, faktory působící na organizaci, některé moderní organizační struktury

Úvod do problematiky

Cílem podnikatele je zvýšit hodnotu svého podniku. Lze oddělit vlastnictví podniku od řízení za podmínky jednání manažerů v zájmu vlastníků podniku.

Tím je zvyšování hodnoty podniku podle kritéria ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY (NVP).

Pak lze delegovat pravomoc řízení a správy na manažery.

Potřeba a smysl organizování

Vyplývá ze složitosti ekonomického systému podniku a potřeby vytvořit v něm prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců.

Výklad pojmu, „organizace“

organizační struktura

proces organizování

podnik, resp. instituce

Rozpětí řízení

Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení (v důsledku efektivní realizace činností).

Důsledkem je vytváření více organizačních úrovní.

Obsah pojmu rozpětí řízení

Je počet osob (objektů), které je manažer schopen efektivně řídit a kontrolovat.

Ovlivněno mnoha faktory: četnost kontaktů manažera s objekty, charakterem kontaktů, schopnost řízení manažerů

Příklady rozpětí - počet organizačních úrovní, typ organizační struktury - široké rozpětí řízení (větší počet podřízených objektů)

Podnik má méně org. úrovní - nedokáže počet vtěsnat do úrovně

Typ: plochá organizační struktura

úzké rozpětí řízení

(menší počet podřízených objektů)

Podnik má více organizačních úrovní

plochá organizační struktura

Typ: strmá organizační struktura

strmá organizační struktura

další typy

štíhlá organizační struktura

dutá organizační struktura - extrémní př. štíhlé organizační

Obecné zkušenosti:

doporučený počet ve vyšších úrovních = 4 - 8 - ředitelů, náměstků, guvernérů - rozpětí užší, menší počet řídících článků

doporučený počet v nižších úrovních = 8 - 12 - rutinní ovládaní pracovníků v opakovaných procesech, je jim jasný postup


Nauka o podniku - Organizace podniku, organizační principy, faktory působící na organizaci, některé moderní organizační struktury - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.