Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Podnik - součást národního hospodářství, podstata a úloha podniku

Úvod do problematiky - podstata podnikání - zhodnocení kapitálu

podniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zvláštnostmi jednotlivých druhů podniků.Je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou - podnikatelům, ekonomům, manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil „přidanou“ hodnotu a tak obstál v náročném tržním prostředí.

4 základní aspekty: dosažení zisku, uspokojování potřeb zákazníka, využití možností trhu - přítomnost rizika, minimalizace rizik, kapitál - vlastní / vypůjčený (kombinace, emise…).

závěr: zhodnocení kapitálu - zvyšování hodnoty firmy

Výklad pojmu podnikání a podnikatel

• podnikání = podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

• podnikatel: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká dle živnostenského oprávnění, podniká dle jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, FO, provozuje zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů

Výklad pojmu podnik a obchodní firma

začátek v 19. stol, nejdříve individuální osoby, později formalizováno, legislativně normováno

cíl: především ziskový

další poslání: společenské funkce - uspokojování tzv. „stakeholders“ (zájemci / osoby, které cítí újmu / štěstí jako svoje; interesenti)

podnik lze označit za institucionalizované podnikání podporované a regulované státní administrativou

Definice 1 - podnik jako plánovitě organizovaná hospodářská jednotka v níž se zhotovují a prodávají věcné statky služby

Definice 2 - podnikem se rozumí soubor hmotných jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit

• obchodní firma - je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

    º na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují ustanovení o firmě

    º firmou FO musí být vždy její jméno a příjmení. Firma FO může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání

    º firmou obch. spol. nebo družstva … je název, pod kterým jsou zapsány do obchodního rejstříku

    º firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě

Vývoj podnikatelských subjektů a forem podnikání v České republice v období 90. let

nejčetnější položkou jsou soukromí podnikatelé (1990: 124 455 - 2001: 1 624 445); př. státní podniky (1990: 3 505 - 2001: 177)


Nauka o podniku - Podnik - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.