Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Faktor rizika

Spočívá ve výběru variant, přičemž není předem jistý výsledek těchto variant!

Platí: čím vyšší je riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos! Lze odvodit tzv. všeobecná pravidla pro finanční rozhodování:

při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším

při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším

za větší riziko se požaduje větší výnos

preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněž obdrženou později (předpokladem ovšem je, že peníze, které se obdrží dnes, mohou být investovány tak, aby přinesly kladný výnos

motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika

motivací veškerého investování je zvětšení majetku; toto kritérium však není operabilní proto je všeobecným kritériem finančního rozhodování cash flow, resp. zisk

Druhy financování podniku

Dělíme podle několika hledisek:

1) Podle pravidelnosti financování - financování běžné - slouží k zajišťování běžných potřeb - nákup el. Energie - většinou se týká oběžných aktiv, oběžného majetku, paliv, je zajišťováno pomocí samofinancování taky; mimořádné - při zakládání podniku, při rozšiřování podniku, při eventuelní sanaci podniku (náprava úpadkového stavu), při likvidaci podniku

2) Podle původu:

        - vlastní kapitál (vklady)

        - cizí kapitál (různé úvěry, půjčky dodavatelů)

Běžné krátkodobé financování firmy

Optimální výše oběžného majetku na který se váže optimální potřeba kapitálu

Běžné financování přes pracovní kapitál - tj. hrubý pracovní kapitál - veškerá oběžná aktiva, čistý pracovní kapitál - hrubý mínus krátkodobé pracovní závazky; je nezatížen krátkodobými závazky


OCP = obratový cyklus peněz a ten slouží k vyjádření délky vázanosti fondů v oběžném majetku.


OCP=DOZ + DI - DOP

Kde:OCP - obratový cyklus peněz

DOZ - doba obratu zásob

DI - doba inkasa

DOP - doba odkladu plateb

Druhy financování

podle pravidelnosti rozeznáváme :

financování běžné:

zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku

financování mimořádné:

financování, které není pravidelné

financování při zakládání podniku

financování při rozšiřování podniku a jeho aktivit

financování při spojování

financování při likvidaci podniku

Běžné financování

běžné financování se zabývá především řízením pracovního kapitálu

má dvě základní funkce:

a) určit potřebnou výši každé položky oběžných aktiv a jejich celkové sumy

b) určit, jakým způsobem financovat oběžný majetek


hrubý provozní kapitál (hpk): veškerá oběžná aktiva používaná v podniku

čistý provozní kapitál (čpk): rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých pasiv

ČPK = oběžná aktiva - dluhy krátkodobé

Grafické znázornění pracovního kapitálu

Grafické znázornění pracovního kapitálu

Určení výše oběžného majetku

výši oběžného majetku stanovujeme pomocí obratového procesu cyklu peněz (ocp)

ocp je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobků

skládá se z:

a) doba obratu zásob: doba od nákupu materiálu do výroby výrobků

doba obratu zásob

b) doba obratu pohledávek neboli doba inkasa: doba od fakturace výrobků ke dni inkasa

doba obratu pohledávek neboli doba inkasa

c) doba odkladu plateb: doba mezi nákupem materiálu a prací a platbou za něj

doba odkladu plateb
obratový proces cyklu peněz stanovíme:
OCP = DOZ + DI - DOP

Schéma obratového procesu cyklu peněz

Schéma obratového procesu cyklu peněz
Nauka o podniku - Faktor rizika - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.