Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Tvorba organizační struktury a jednotky

Postup při tvorbě organizační struktury

Organizační strukturou je vytvářen prostor (předpoklady, prostředí pro realizaci strategie zvyšování hodnoty podniku

Prostřednictvím org. struktury může být spolupráce více nebo méně efektivní (nesnadná).

Cílem je, aby lidé, plnící určité úlohy je vykonávali plynule, efektivně a výkonně. Úkoly jsou účelově projektovány a provázány a je jistota jejich plnění.

Organizační principy a zásady

Organizační struktura definuje funkční role a vztahy v podnikových procesech.

Funkční role - určení, kdo co bude v podnikovém procesu dělat = dělba práce

Tu lze zjednodušit využitím org. principů.

Princip identifikace

určení /identifikace/ činností - popis

Princip specializace

určení nositele činností a ten se stává nejmenší org. jednotka

Princip odpovědnosti

každý nositel činnosti má za splnění činnosti odpovědnost, která vyplývá z postavení v procesní struktuře.

Odpovědnost vyjadřuje pravomoc, která obecně znamená VOLNOST při rozhodování či řízení.

• Vztahy mezi nositeli činností jsou definovány prostřednictvím dělby pravomocí. Pravomoc je pak pojivem při vertikálním a horizontálním provázání jednotlivých organizačních jednotek (nositelů činností) do org. struktury. Org. struktura se tak stává funkční.

Způsob tvorby organizačních jednotek

Při tvorbě OJ jde o 2 typy specializace:

podle podnikových funkcí

podle objektu - trhu, regionu,…

Způsob propojení organizačních jednotek

Při propojení OJ je pojivem pravomoc, pomocí níž jsou definovány vztahy nad - podřízeností.

Prostřednictvím těchto vztahů může být uskutečňována koordinace organizačních jednotek.

V úvahu přicházejí následující způsoby uspořádání:

Jednoliniový (liniový) systém

Víceliniový systém

liniově štábní systém

Výsledek organizování

Různé formy organizačních struktur, které vznikají kombinací možností a zvolené organizační „architektury“

základní architektonické typy:

organizace zaměřená na trh a výrobky

organizace zaměřená na technologický a výrobní proces

Pružné organizační formy

Vhodné pro ty podniky, které čelí dynamickým změnám (postup v technologii) okolí a chtějí na ně adekvátně reagovat. Ke zvýšení pružnosti (dynamizaci organizování struktury) dochází.

zavedení vícekriteriální struktury (např. maticové organizace)

Projektové organizační formy

pro organizační firmy - vytvoří organizačních týmů

Varianta - koordinace projektu

Varianta projektová maticová organizace

Varianta - čistá projektová organizace - náročné úkoly

Zpružněné organizační struktury

Dosadit podniky v podniku

podniky v podniku jako „sekundární organizace“

nově vzniklý organizační tým je pouze dočasným útvarem a po splnění úkolu splývá se základní strukturou

podniky v podniku jako „primární organizace“

nově vzniklý organizační útvar - týmu přerůstá v průběhu řešení

příklady pružných, týmových, strukturálních forem

Příklad: pružná týmová struktura - Fraktálová organizace - organizační jednotky - fraktály

Flotilová organizační struktura - organizační jednotky - modulu - (volnější uspořádání útvarů, které se podle projektu seskupují)

Štíhlá výroba - organizační jednotka - týmy

Amébní forma - bezhierarchická organizace - améby - buňky - (nejsou suverénní vztahy nadřízenosti a podřízenosti)

Ovlivnění organizačních struktur formálními faktory

právní formy podnikání,…


Nauka o podniku - Tvorba organizační struktury a jednotky - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.