Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sdružení podniků

příznačný prvek společnosti

historicky probíhají v hospodářství procesy:

specializace - je jedna z možností zvyšování objemu výroby a hospodárnosti. Lze rozlišovat spec. PŘEDMĚTNOU (výrobkovou, součástkovou) a TECHNOLOGICKOU (dle operací a technolog.)

Souběžně probíhají procesy výrobní: kooperace a koncentrace.

• kooperace - jako dobrovolná sdružení podniků PRÁVNĚ SAMOSTATNÝCH A AUTONOMNÍCH (hospodářsky nezávislých)

    º právně nezávislý - nikdo nezaniká ani nevznikají subjekty, které by vytvářeli nadřazenou funkci.

• formy:

    º zájmová sdružení

    º pracovní společenství

    º konsorcia - kooperační uspořádání, vznikají za účelem dosažení finančně náročného projektu, (vybudování eurotunelu - vstup státu - příspěvek či garant)

    º společné podniky - joint venture - spojené kapitály (2 partneři - tuzemský - produkční kapacity, zaměstnance, Know - how) a zahraniční - dává kapitál)

    º kartely - porušování volné soutěže

    º franchising - vícestranná dohoda o využití licence, know - how, dohoda o použití práv postupů

• koncentrace - trvalé kapitálové spojení - KONCERN a HOLDING

    º právně samostatných podniků

        ♦ Koncern - sdružení právně samostatných podniků, koncern právní subjektivitu nemá. Vzniká na základě smlouvy.

        ♦ Holdingová společnost - firma, která drží (hold) VELKÝ BALÍK akcií jiných spol. a tím ji ovládá.

        ♦ Holding - mateřská společnost a ovládané spol. - dceřinné spol. (pobočky, filiálky,…)

        ♦ Výhody hol. spol.: k ovládání stačí i 10 %, omezení rizika krachu, právní a ekonomická samostatnost, významný podíl na trhu, velké investiční akce.

    º ztráta právní subjektivity

        ♦ Fúze (splynutí) - DOBROVOLNÉ SPOJENÍ 2 a více podniků do podniku jediného (nového) nebo splynutí do existujícího

        ♦ Rozdíl od nabídky k PŘEVZETÍ (přátelské) nebo PŘEVZETÍ (nepřátelské) přes odpor managementu. Fúze nemusí být zájmem veřejným! (úřad na ochranu hospod. soutěže)

        ♦ 3 typy fúze:horizontální (2 automobilky), vertikální (doly a ocelárny), konglomerátní (bez vzájemného vztahu)

        ♦ Nadnárodní spol. (MNC) - operují na celém světě - neakceptují národní zájmy

        ♦ Transnacionální korporace - přizpůsobení v cílové zemi - akceptace národních zájmů

        ♦ Strategické aliance - sdružená za účelem strategie - nákupu

    º vznik nového právního subjektu


Nauka o podniku - Sdružení podniků - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.